Page 1
Standart

Batum, Kars, Ardahan’ın Geleceğinin Belirlenmesi

-Barış Anlaşması Gereğince Yakında Ahalinin Görüşüne Müracaat Olunacak-

93 Harbi’nde(1877) bizden savaş tazminatı karşılığı alınan Batum, Ardahan, Kars ve çevresi halklarının, her milletin kendi geleceğini kendisinin belirlemesi hususundaki özgürlüğüne dayanarak Osmanlı Devleti ile uyum içinde kendi geleceklerini belirlemek hakkını Brest Litovsk Barış Anlaşması gereğince elde ettikleri bilinmektedir… Gerek Batum’da, gerek Kars’ta, gerek Ardahan’da halk kurtarıcısı olan kahraman askerlerimize pek büyük bir özlem ve sevinçle, tarifsiz bir heyecan ve sıcaklık içinde karşıladıklarından başvurulacak halk oylamasının anavatana bu üç sancağın tamamen bağlanıp katılmasını sağlayacağından şüphemiz yoktur.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Batum’a Doğru Başarılı İlerleyişimiz

“Vastan, Ernis ve Sarıkamış’ın Tarafımızdan Ele Geçirilişi

En son olarak resmi bildirimizde ordumuz tarafından ele geçirildiği belirtilen düşman işgalindeki topraklarımızın coğrafi konumunu gösterir harita.

Kafkas Cephesi’nde operasyonlar düzenleyen ordularımız ileri hareketlerine devam ederek, her gün ana vatanın senelerce düşman ellerine kalmış ve bu suretle bin türlü zulüm ve  tecavüze uğramış bazı bölgelerini kurtararak ülkemizin bütünlüğünü yeniden sağlamaktadırlar… Dünkü resmi bildiri, hücumlarına devam eden birliklerimiz şiddetli muharebeler neticesinde Van’ın iki tarafında yer alan  Vastan ve Ernis kasabalarını zapt ettiklerini ve Sarıkamış’ın da yine tarafımızdan geri alındığı müjdeli haberini bildirmekte idi… Batum civarında güvenliği ihlal eden çetelere karşı ise, resmi bildiride söz edildiği üzere harekatımız devam etmekte olup  93 Harbi’nin(1877) uğursuz bir sonucu olarak elimizden giden bu kıymetli ilimizin dahi ordunun zafer ve gayretiyle birkaç güne kadar geri alınıp eskiden olduğu gibi ülke topraklarına katılacağını elbette bekleyebiliriz…”

Etiketler: , , , , ,