Page 1
Standart

Komutan Şehzademiz Osman Fuad Efendi Hazretleri Trablusgarp’tan (Libya) Geliyor

“Prens Osman Fuad Efendi Hazretleri

I.Dünya Savaşı’nda Trablusgarp Mücadelesi de bizim için şanlı bir sayfa oluşturur. Bu mücadelelerde Osmanlı birliklerinin komutanı genç Şehzademiz Osman Fuad Efendi’nin gösterdiği dik duruş askerlik tarihimize geçecektir. İtilaf Devletleri ile varılan ateşkesin şartları gereği biz Trablusgarp’tan askerlerimizi çekecek ve gelmeyenlerini asi sayacaktık. Buna göre Şeyh Senûsî’nin ülkesinde de askeri harekat durdurulduğundan Trablusgarp’taki Osmanlı birliklerinin komutanı Prens Osman Fuad Efendi Trablus’tan ayrılarak şehrimize gelmek üzere yola çıkmıştır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Trablusgarp Mücahitleri

Dört Senelik Kahramanca Yapılan Muharebelerin Tarihçesi-Sahrada Osmanlı Subayları-Senüsilerin Talimi- Şeyh Senüsi’nin Gücü, Cihad’a Davetleri- Tunus sınırında.

Misafirimiz Şeyh eş-Senüsi Hazretlerinin gayretleriyle İtalyanlardan temizlenen Trablusgarp’ın haritası ve Şeyh Hazretlerine ait bayrak.

…1915 Haziran’ında Trablusgarp’taki (Libya) isyan hareketlerini idare etmek için  İstanbul’dan, Ayan Meclisi üyelerinden Süleyman el-Barunî ve Şeyh Sufu’l-Mahmudî Efendiler Trablus’a gönderildiler. Harp çıktığında İtalyanlar gördükleri baskılarla Trablus’un iç kısımlarını tahliye ettiler. Senüsiler bütün müstahkem mevkileri ele geçirdiler ve çekilmekte olan düşmanı takiple büyük miktarda ganimet elde ettiler. Aynı zamanda Kuzey aşiretleri Kalife bin Asker komutasında Tunus sınırı üzerindeki karakol mevkilerine hücum etmişler, İtalyan askerleri beşte üç oranında kayıp verdikten sonra Fransız arazisine (Tunus) sığınmaya mecbur olmuşlardır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Şeyh Senüsi’nin Ziyareti ve İslam Birliği

İngiliz parasıyla başı dönmüş kendinden geçmiş bir yalancı Mısır Sultanı ve benzer şekilde aynı isyana kalkışmakta tereddüt etmemiş yalancı Hicaz Kralı’nın İslam birliğine saldırdıkları bir zamanda Şeyh Ahmed Senüsi’nin Hilafet merkezine bağlılığını göstermek için yola çıkması, bu yüce amaçla denizaltı seyahatine katlanması doğrusu bütün İslam dünyasını sevince boğmuş ve gururlandırmıştır…”

Etiketler: , , , ,