Page 1
Standart

İstanbul Boğazı’na Tünel İnşası

Sarayburnu ile Üsküdar arasında inşası söz konusu olan tünelin hayali bir çizimi.

Karadeniz Boğazı’nda Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayacak bir tünelden söz ediliyor. Balkan Savaşı’ndan sonra gazetemiz imtiyaz sahibi Ahmet Cevdet Beyin bir mektubunu yayınlamıştık. Ahmet Cevdet Bey bu mektubunda Rumeli’nin elimizde kalan kısmını savunmak için ne olursa olsun Üsküdar ile İstanbul’un birbirine bağlanması gerekliliğini ileri sürüyor, köprü veya tünel inşası hakkında görüşlerini belirtiyordu. Böyle bir projeden söz edildiği bir sırada “Reklamus Universum” dergisinde gördüğümüz yazıyı öneminden dolayı tercüme ederek yayınlıyoruz…”

 

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Yeni Yıl Barış Yılı

“1918 yılına girerken Avrupa’da askeri durumun ne şekilde olduğunu gösterir harita-Bir yıl içinde düşmanlarımızın zayiatıyla gerek İtilaf ve gerekse İttifak devletlerinin bir yıllık harcamaları.
Bugün yeni yıla savaşla birlikte giriyoruz. Ve savaşla geçen bir yılda olağanüstü olaylara şahit olduk. Bunların en önemlisi en tarihisi şüphesiz ki Rusya ile sonuçlanmak üzere olan barış görüşmeleridir. Avrupa’nın Doğusunda barış hemen hemen sağlanmak üzeredir. Aslında Batı’daki düşmanlar henüz inatlıklarında kararlı görünüyorlarsa da 1918 yılının bize genel barışı da birlikte getireceği kuvvetle ümit olunabilir…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Mabeyn Orkestrası

Memleketimizin övüncü sayılmaya layık, müzisyenlerimizden olup, şefliğini yaptığı Mabeyn-i Hümayun Orkestrası ile beraber müttefik memleketlerde konser vermek üzere şehrimizden hareket eden Kemani Zeki Bey

Mabeyn-i Hümayun Orkestrası topluluğu Zeki Bey’in idaresi altında olarak müttefik devletlerde Kızılhaç yararına konser vermek üzere önceki akşam şehrimizden ayrıldı. Ülkemizin müzik tarihinde yeni bir aşama olacak bu olayı büyük bir önem ve memnuniyet ile karşılamak gerekir. Güzel Sanatlarımızdan bir kısmını Avrupa’ya tanıtmak ve aynı zamanda Kızılhaç’a yardım amacı güden bu seyahatin başlıca faydalarından biri de; müttefiklerimizin milli musikimize dair bir fikir edinmelerine sebep olmasıdır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Savaş Resimleri Sergisi

“Harbiye Nezareti’nin girişim ve teşvikleri ile müttefikimiz olan ülkelerde gösterilmek üzere kimi ressamlarımızın çizdiği savaş ve askerlik konulu tabloların çiziminin tamamlandığını ve bunların Avrupa’ya gönderilmeden önce az bir zaman için Beyoğlu’ndaki “Galatasaraylılar Yurdu” salonunda teşhir edileceğini yazmıştık…

Bizim de gelişmiş milletleri geri kalmış milletlerden ayırt eden eserlere sahip olduğumuzu yani bizim de müzik, mimari, resim ve benzeri güzel sanatlarda hissemizin bulunduğunu ayrıca yerli ve batılı akımların her ikisinde az çok başarılı olduğumuzu göstermeliyiz ki batı mahfillerine hakim olan ve zararı bize dokunan bilgisizlik yavaş yavaş ortadan kalksın. İşte savaş resimleri sergisinin düzenlenme amacı budur…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Lenin Müslümanlara Özerklik Vaad Ediyor

“Viyana, 15 Aralık

Pravda Gazetesi Rusya’da Müslümanların yoğunlukta olduğu şehirlere yönelik bir açıklama yayınlıyor. Buna göre bu şehirlere özerklik verileceği ve Rus birliklerinin oralardan geri çekileceği ve Lenin’e destek olunması istendiği muharebelerin bitmesinin ardından Doğu Müslümanlarının Avrupa boyunduruğundan kurtulmaları gerektiği ilave olunuyor, (MA).”

Etiketler: , , , , ,