Page 1
Standart

Enver ve Talat Paşaların Kaçışları

Almanlar Kaçışa Aracı Oluyor

Almanya ve Avusturya Nezdinde Teşebbüslerimiz

Dün İstanbul’u pek heyecanlandıran bir haber sarstı. Bu haber eski Başbakan Talat, Harbiye Nazırı Enver(Savunma/Savaş Bakanı) ve Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Cemal paşaların kaçışlarından ibaret idi. Talat Paşa’nın isminin de kaçanların arasında olması herkesi hayrete düşürdü. Çünkü bütün hatalarına rağmen Talat Paşa hakkında muhaliflerin bir kısmında dahi saygı vardı. Eski Başbakanı yakından tanıyanlardan hiçbiri kendisinin kaçmış olmasına ihtimal vermemektedir. Eğer Talat Paşa gerçekten kaçmış ise kendisini özellikle dostlarının gözünde çok küçük düşürmüş olacaktır… İki bakana gelince bunların kaçtıkları kesindir. Firar Almanların yardımı ile olmuştur. Her ikisi İstinye’de bir Alman torbidosuna binip denize açılmışlardır…”

1. Resim sağ: Eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa

2.Resim sol: Eski Harbiye Nazırı Enver Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

Anlaşmanın İmzalandığı Tarihi Oturum

Bütün İnsanlığa Barış ve Kurtuluş Olması Pek Muhtemel Olan Ateşkesi İmzalayan Yetkililer Heyeti..

Müttefik Devletlerin yetkileriyle Rus yetkililerinin bütün Doğu Cephesi’ni kapsayacak şekilde Brest-Litovsk’de ateşkes imzaladıkları tüm tarafların katıldığı resmi oturumun fotoğrafıdır.

1.Zeki Paşa, 2. Avusturya’nın Berlin Elçisi Meri, 3. Prens Leopold Dubaviyer 4. Doğu Cephesi Kurmay Başkanı General Hofman, 5. Rus Yetkililer Heyeti Üyelerinden Madam Viyaçenko, 6. Rus Yetkililer Heyeti Başkanı Yofe, Rus yetkililerinden Kamenef.

Yukarıya koyduğumuz fotoğraf, Doğu cephelerinde top gürültülerinin ve süngü şakırtılarının yerini sessizliğin almasını sağlayan ve barış görüşmelerine zemin hazırlayan ateşkesin imzalandığı oturumu göstermektedir. Ateşkes ve barış görüşmelerinin geçirdiği aşamaların şu an oluşturduğu sonuç herkesin malumudur. Bu konuda sözü uzatacak değiliz. Ama dört seneden beri süren ve neredeyse dünyayı kaplayan bu kanlı ve ateşli kavgaya kısmen de olsa pek hayırlı bir ara verdiren bu ateşkesin insanlık tarihi açısından ne denli bir öneme sahip olduğu şüphesiz dile getirilmeye değerdir…”

  

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Standart

10 Gün Süreyle Muharebelere Ara Verilmesi

“Resmi Bildiri

6 Aralık 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

3-Türkiye, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ordularının başkomutanlıklarından birer yetkili heyet, Rus Ordusu Başkomutanlık yetkili heyetiyle 5 Aralık tarihinde ilgili taraflar arasındaki tüm cepheleri kapsayan ve 7 Aralık 1917 günü saat 12’den başlamak üzere on gün günlüğüne çarpışmalara ara vermeyi yazılı olarak kararlaştırmışlardır. Bu on günlük fırsat ateşkes görüşmeleri yapmak için değerlendirilecektir. Her Başkomutanlık üyelerinden bir kısmı şu ana değin alınan sonuçları yüz yüze bildirmek amacıyla birkaç günlüğüne izinli olarak ülkelerine gitmişledir. Geri kalan üyeler görüşmelere devam etmektedirler(Milli).”

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

Trablus’da da Dayak Yediler

“Trablus’ta İtalyanların ne kadar dar bir mevkide sıkışmış olduklarını ve mücahitlerimiz tarafından ele geçirilen ve geri alınan bölgeyi gösteren ayrıntılı harita.

İtalya savaşa en uygun şartlarda girmiş ve katılım zamanını en doğru bir şekilde hesaplamış olduğu halde 1. Dünya Savaşı’nda hiç şüphe yok ki en büyük onursuzluğu tadarak küçültücü derecede korkaklık ve beceriksizlik göstermiştir…

Trablus Mücahitlerimizin hemen hiçbir yerden yardım almadıkları halde koca İtalyan devletini devamlı hırpalamakta ve galip gelmekteydiler. Savaş araç ve gereç bakımından en mükemmel şekilde donatılan İtalyan askerleri Avusturya sınırında acizlikle çırpınırken son günlerde nihayet benzeri görülmemiş bozgunları yaşarken Trablus’ta mücahitlerimiz karşısında ezilmiş bir şekilde sıkışıp kalıyor…”

 

Etiketler: , , ,
Standart

Cemal Paşa’nın Almanya Seyahati

Muhterem Bahriye Nazırı’mız(Donanma Bakanımız) Cemal Paşa Almanya İmparatoru daveti üzerine Almanya’da bir seyahat yapmış ve dönüşte Avusturya-Macaristan’da da bir süre kaldıktan sonra şehrimize gelmişlerdir. Berlin, Viyana ve Budapeşte gazeteleri bu seyahate dair ayrıntılı bilgiler vermekte ve Cemal Paşa’nın kişiliği ve Suriye’de yaptığı hizmetler hakkında takdir dolu  makaleler yayınlamaktadırlar…

Cemal Paşa bu gezisinde Filandır sahilindeki istihkâmları ve Batı Cephesi’ni ziyaret etmiş ve imparator tarafından genel karargahta kabul olunmuştur. İmparator Cemal Paşa’yı yemeğe davet ettiği gibi kendisine Almanya’nın en büyük harp nişanı olan Borlemerit Nişanı’nı da vermiştir…“

 

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

Osmanlılara Aşina-i Kadim Olan Tuna Sahillerinden İki Manzara

Orşova Şehri -Demir Kapılar Çağlayanı

Romenlerin harbe karışmasıyla bütün Tuna sahilleri hatıratı biz Osmanlıların ya’d-ı tazizimizde canlandı. Bugün resimlerini derc ettiğimiz Orşova kasabasıyla, Demirkapılar civarları bu hatıratın mühim bir parçasına aittir. Romanyalılar Macaristan’a tecavüzlerinde ilk hafta zarfında, Tuna’nın (Adakale)’yi vücuda getiren bugünkü yerinde Macar sahilinde kain Orşova kasabasını zapt etmişlerdi…

Resim 1: Orşova civarında “Demirkapılara” doğru geniş Tuna mecrasının ne kadar sarplaştığını ve daraldığını gösteren bir manzara

Resim 2: Tuna’nın sol yani Avusturya sahilinde kain Orşova kasabasının Sırbistan sahilinden görünüş

 

Etiketler: , , , , ,