Page 1
Standart

Batum, Kars, Ardahan’ın Geleceğinin Belirlenmesi

-Barış Anlaşması Gereğince Yakında Ahalinin Görüşüne Müracaat Olunacak-

93 Harbi’nde(1877) bizden savaş tazminatı karşılığı alınan Batum, Ardahan, Kars ve çevresi halklarının, her milletin kendi geleceğini kendisinin belirlemesi hususundaki özgürlüğüne dayanarak Osmanlı Devleti ile uyum içinde kendi geleceklerini belirlemek hakkını Brest Litovsk Barış Anlaşması gereğince elde ettikleri bilinmektedir… Gerek Batum’da, gerek Kars’ta, gerek Ardahan’da halk kurtarıcısı olan kahraman askerlerimize pek büyük bir özlem ve sevinçle, tarifsiz bir heyecan ve sıcaklık içinde karşıladıklarından başvurulacak halk oylamasının anavatana bu üç sancağın tamamen bağlanıp katılmasını sağlayacağından şüphemiz yoktur.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Rusya İle Barış İmzalanması Dolayısıyla Başkomutanlık Vekilliğinden Ordu ve Donanmaya Gönderilen Genelgenin Sureti

“Askeri Bilgilendirme Merkezinden:

Bir süreden beri Rusya hükümeti ile İttifak Devletleri yetkilileri arasında Brest Litovsk’ta başlamış olan barış görüşmeleri kesintiye uğramıştı. Haklılığından ve gücünden emin olarak ilahi yardıma güvenen müttefik orduları nihayet ilk görüşmelerde başarılamayan kesin barışı hızlı ve etkili mücadeleleri ve güçlü silahlarıyla sağladılar. Sonunda Rusya hükümeti tarafımızdan teklif olunan bütün koşulları itirazsız kabul ederek barış anlaşmasını imzaladı…”

Etiketler: ,
Standart

Brest Litovsk’da Görüşmeler Başladı

“Brest Litovsk, 9 Ocak (M).

Ocak’ın sekizinci günü öğleden sonra yetklii heyetlerin başkanları arasında açış konuşmaları yapıldı. Bu konuşmalara Almanya Dışişleri Bakanı Nazırı von Kühlman, Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Kont Çernin, Talat Paşa, Bulgaristan Adliye Bakanı Popof, Rusya Dışişleri Komiseri Troçki, Ukrayna Ticaret ve Sanayi Bakanı Halumoviç Visavold katılmışlardır. Görüşmelerin nasıl yapılacağı ve nasıl bir program izleneceği konuşulduktan sonra Çarşamba günü genel oturum yapılması kararlaştırılmıştır. Daha sonra Muahharen Dörtlü İttifakın temsilcileri ile Ukrayna temsilcileri arasında görüşmeler yapılmıştır…”

 

 

 

 

 

Etiketler: , , , ,
Standart

Anlaşmanın İmzalandığı Tarihi Oturum

Bütün İnsanlığa Barış ve Kurtuluş Olması Pek Muhtemel Olan Ateşkesi İmzalayan Yetkililer Heyeti..

Müttefik Devletlerin yetkileriyle Rus yetkililerinin bütün Doğu Cephesi’ni kapsayacak şekilde Brest-Litovsk’de ateşkes imzaladıkları tüm tarafların katıldığı resmi oturumun fotoğrafıdır.

1.Zeki Paşa, 2. Avusturya’nın Berlin Elçisi Meri, 3. Prens Leopold Dubaviyer 4. Doğu Cephesi Kurmay Başkanı General Hofman, 5. Rus Yetkililer Heyeti Üyelerinden Madam Viyaçenko, 6. Rus Yetkililer Heyeti Başkanı Yofe, Rus yetkililerinden Kamenef.

Yukarıya koyduğumuz fotoğraf, Doğu cephelerinde top gürültülerinin ve süngü şakırtılarının yerini sessizliğin almasını sağlayan ve barış görüşmelerine zemin hazırlayan ateşkesin imzalandığı oturumu göstermektedir. Ateşkes ve barış görüşmelerinin geçirdiği aşamaların şu an oluşturduğu sonuç herkesin malumudur. Bu konuda sözü uzatacak değiliz. Ama dört seneden beri süren ve neredeyse dünyayı kaplayan bu kanlı ve ateşli kavgaya kısmen de olsa pek hayırlı bir ara verdiren bu ateşkesin insanlık tarihi açısından ne denli bir öneme sahip olduğu şüphesiz dile getirilmeye değerdir…”

  

Etiketler: , , , , , , , , , , ,