Page 1
Standart

Kaçan Paşaların Mal Varlıklarına El Konuluyor

Deftardarlık’ta Kayıt İşlemleri-İstanbul’daki Emlak ve Arsalar-Milli Banka’da Elli Bin Lira- İstanbul Civarındaki Çiftlikler

Makam ve gelecek kavgası sebebiyle birbirinin can düşmanı iken güç ve nüfuzlarını korumak için dışarıya karşı dost görünmek gerektiğini çok iyi bilen ve hatta bu konuda birbirlerini uğurlar yada karşılarken gösteriş için öpüşmekten geri kalmayan Enver ve Cemal paşalar “İktidarlarının en kuvvetli dönemlerinde” (Bu resim Enver Paşa’nın Suriye seyahatinde otomobil içindeyken çekilmiştir)

Enver ve Cemal paşaların izinsiz olarak askerlik görevlerini terk edip Osmanlı sınırları dışına çıkmalarından dolayı Özel Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından kendilerine on gün zaman verildiği ve bu süre içinde gelmedikleri takdirde mal varlıklarına haciz konularak gıyaben yargılanmaya başlanacakları ilan olunmuştu. Süre dolmuştur. Her iki paşanın sahip olduğu mal varlığının haczi için Deftardarlık’a tebliğde bulunulmuştur…”

 

 

Etiketler: ,
Standart

Enver ve Talat Paşaların Kaçışları

Almanlar Kaçışa Aracı Oluyor

Almanya ve Avusturya Nezdinde Teşebbüslerimiz

Dün İstanbul’u pek heyecanlandıran bir haber sarstı. Bu haber eski Başbakan Talat, Harbiye Nazırı Enver(Savunma/Savaş Bakanı) ve Bahriye Nazırı (Donanma Bakanı) Cemal paşaların kaçışlarından ibaret idi. Talat Paşa’nın isminin de kaçanların arasında olması herkesi hayrete düşürdü. Çünkü bütün hatalarına rağmen Talat Paşa hakkında muhaliflerin bir kısmında dahi saygı vardı. Eski Başbakanı yakından tanıyanlardan hiçbiri kendisinin kaçmış olmasına ihtimal vermemektedir. Eğer Talat Paşa gerçekten kaçmış ise kendisini özellikle dostlarının gözünde çok küçük düşürmüş olacaktır… İki bakana gelince bunların kaçtıkları kesindir. Firar Almanların yardımı ile olmuştur. Her ikisi İstinye’de bir Alman torbidosuna binip denize açılmışlardır…”

1. Resim sağ: Eski Bahriye Nazırı Cemal Paşa

2.Resim sol: Eski Harbiye Nazırı Enver Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

Cemal Paşa’nın Almanya Seyahati

Muhterem Bahriye Nazırı’mız(Donanma Bakanımız) Cemal Paşa Almanya İmparatoru daveti üzerine Almanya’da bir seyahat yapmış ve dönüşte Avusturya-Macaristan’da da bir süre kaldıktan sonra şehrimize gelmişlerdir. Berlin, Viyana ve Budapeşte gazeteleri bu seyahate dair ayrıntılı bilgiler vermekte ve Cemal Paşa’nın kişiliği ve Suriye’de yaptığı hizmetler hakkında takdir dolu  makaleler yayınlamaktadırlar…

Cemal Paşa bu gezisinde Filandır sahilindeki istihkâmları ve Batı Cephesi’ni ziyaret etmiş ve imparator tarafından genel karargahta kabul olunmuştur. İmparator Cemal Paşa’yı yemeğe davet ettiği gibi kendisine Almanya’nın en büyük harp nişanı olan Borlemerit Nişanı’nı da vermiştir…“

 

Etiketler: , , , , , , , , , ,