Page 1
Standart

İstanbul’un Fethi

29 Mayıs 1453

Osmanlı tarihinde özellikle de fetihleri ve yükselişi temsil eden ilk on padişahın saltanatları zamanında her biri bir millete övünç kaynağı olmaya yetecek kararlılık ve kahramanlık örnekleri çoktur; ancak bu dönemde iki büyük başarı vardır ki diğerlerinin tümünden daha ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu iki başarının birincisi İstanbul’un ikincisi Arabistan’ın alınmasıyla kendini gösterdiği bilinmektedir… İstanbul’un fethinin yeni  resmi takvime göre bugün yıl dönümü olması sebebiyle fethin şanlı tarihinden nakledeceğimiz birkaç hatıranın okuyucularımızı yormayacağını ümit ederiz…”

Fatih Sultan Mehmed Han

Rumeli Hisarı surlarının genel görünüşü

Etiketler: , , ,
Standart

Osmanlı Tarım Tarihi İncelemeleri: Revnak-ı Bostan

“Tarıma Dair İki-üç Asırlık Eser

Bağdat Fatihi Sultan IV.Murat’ın saltanatının sonlarına yani 1638’lere doğru tanınmış Pehlivan Gümani’nin şiir biçiminde yazılmış Ğarsname’sinden sonra tarımla ilgili bizde kaleme alınmış dikkate değer eserler arasında bir yapıt varsa o da Revnak-ı Bostan’dır. Eser genel olarak  birkaç asır önceki tarımımızın farklı dallarına ait konuları içermekte olduğundan denilebilir ki, bizim eski tarz bir “Maison Rustique” yani “Beytü’l-Dehkan”imizdir…”

Etiketler: , , ,