Page 1
Standart

Irak’ın Zenginlikleri

“…En son L’lndépendance Belge Gazetesi kalemlerinden Mösyö Bernar Memon’un bu konuda elde ettiği bazı ekonomik bilgileri aşağıda yayınlıyoruz:

Dicle ve Fırat nehirlerinin geçtiği yerler Irak topraklarının en verimli kısmıdır. Bu bölgede buğday tarlaları, senede en az iki defa ürün verir. Pirinç ve pamuk gibi sıcak iklimde yetişen ürünler çok boldur. Esasen buralarda her ürün diğer yerlere göre erkenden yetişir. Irak’ta özellikle ipek, deri, yün, tütün, şeker kamışı, kenevir, yağ ihracına uygun bitkiler, kauçuk, limon, portakal ve her çeşit sebze yetişir. Bu bölgenin normal zamanlarda yetiştirdiği tütünün miktarı bir buçuk milyon kilo derecesinde tahmin ediliyor…”

Etiketler: , ,
Standart

Fırat Suyunun Halep Şehrine Akıtılması

Halep’i susuzluktan kurtarmak üzere Fırat suyunun şehre getirilmesine dair Suriye gazeteleri uzun yazılar yayınlamakta ve bu girişimin gerçekleşmesi durumunda çok büyük kazanımların elde edileceğini ileri sürmektedirler. er-Reyü’l-Âmm Gazetesi Fırat suyunun Halep’e getirilmesi için önceden hazırlanan bir projenin olduğunu belirtip eğer bu proje yürürlüğe girerse, Halep çevresinde tekrar geniş çiftliklerin kurulacağını ve bu suretle hem bölgeyi yoğun ve sürekli toz fırtınalarından kurtarmak hem de tarımda yeni sulama yöntemlerinin kullanılarak boş ve geniş arazinin sulanmasıyla tarım ürünlerinin artırılması, bunun sonucunda Halep’ten Irak’a ve Doğu Anadolu’ya nehir üzerinden ticaret maksatlı ziraat ürünü taşınmasına geçilebileceğini eklemiştir.

Etiketler: , , , , ,