Page 1
Standart

Şeyh Senüsi’nin Ziyareti ve İslam Birliği

İngiliz parasıyla başı dönmüş kendinden geçmiş bir yalancı Mısır Sultanı ve benzer şekilde aynı isyana kalkışmakta tereddüt etmemiş yalancı Hicaz Kralı’nın İslam birliğine saldırdıkları bir zamanda Şeyh Ahmed Senüsi’nin Hilafet merkezine bağlılığını göstermek için yola çıkması, bu yüce amaçla denizaltı seyahatine katlanması doğrusu bütün İslam dünyasını sevince boğmuş ve gururlandırmıştır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Resmi Tebliğ

“21 Mayıs 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

2-Dünkü Resmi Tebliğde bildirilen Mersin bombardımanı esnasında düşman gemilerinin açtığı ateş sebebiyle İngilizlere ait büyük bir yağ fabrikası tamamen yıkılmıştır.

3-Hicaz’da asiler paraya tapan bir takım hainlerin kandırmasıyla şimdiye kadar hiçbir yabancının giremediği mübarek Hicaz bölgesinin sahil kesimine İngilizleri soktular. Bu asilerin Medine tren hattına karşı bütün saldırıları her defasında büyük kayıplar verdirilerek püskürtülmüş ve cezalarını bulmuşlardır… (Milli).”

 

Etiketler: , , , ,
Standart

Hicaz Hâdisâtı Hakkında

Berlin, 1 Eylül ( K.) – “….İngilizlerin Çanakkale’de ve Irak’taki teşebbüslerinin akâmet-i elîmesinden, Mısır sultanlığı oyununun fiyaskosundan sonra İngiliz hükümeti hasmını ızrâr için diğer vasıtalara müracaata mecbur olmuştur….

Bu hususta Hicaz vilâyeti müsait bir zemin olmak üzere intihâb olunmuştur. Aylarca müddet bu fesâdın tehyiesi için çalışmışlardır. İngiliz hükümeti Hicaz’da harp dolayısıyla îfâ-yı Hacc’ın müşkilâtına mebnî, hâdis olan bazı müşkilât-ı iktisadiyyeyi ve sâbık emirin ihtirâsâtını alet etmiştir. Hintli memurlar, İngiltere’den aldıkları talimat ile bu havaliyi dolaşarak, İngilizlere alet olan emir-i sabıkın el altından teşcî’ ettiği kabâile İngiliz paralarını tevzî’ eylemişlerdir. İsyan böylece çıkmıştır….

 

Etiketler: , ,