Page 1
Standart

Lenin’e Suikast Girişimi

“Dün gelen haberlere göre Lenin’e karşı Smolny Enstitüsü’de yeni bir suikast girişimi yapılmıştır. Bu girişimlerin tekrarlanması Rusya’daki iç karışıklığın bir işaretidir. Bu münasebetle belirtelim ki Smolny Enstitüsü diye telgraflarda sık sık zikredilen yer, Rus asillerinin kızlarının gönderildiği yatılı bir liseyken sonraları Bolşevik Hükümeti tarafından merkez olarak kullanılmaya başlanmıştır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Lenin Müslümanlara Özerklik Vaad Ediyor

“Viyana, 15 Aralık

Pravda Gazetesi Rusya’da Müslümanların yoğunlukta olduğu şehirlere yönelik bir açıklama yayınlıyor. Buna göre bu şehirlere özerklik verileceği ve Rus birliklerinin oralardan geri çekileceği ve Lenin’e destek olunması istendiği muharebelerin bitmesinin ardından Doğu Müslümanlarının Avrupa boyunduruğundan kurtulmaları gerektiği ilave olunuyor, (MA).”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Lenin’in Programı

-Barışın Hemen Yapılması için Anlaşma Teklifi-

Stockholm 8 Kasım

…Petersburg İşçi ve Asker Cemiyeti öğleden sonra olağanüstü toplandı. Toplantıda başkan Troçki geçici hükümetin artık olmadığını kabine üyelerinden birçoğunun tutuklandığını ve eski parlamentonun fesh edildiğini beyan etmiştir.

Uzun alkışlarla karşılanan Lenin bir konuşma yaparak demokrasinin aşağıdaki üç koşulunu ortaya koymuştur:

1-Savaşa hemen son verilmesi, bunun için yeni yönetim tarafından düşmanlara ateşkes teklif edilmesi.

2-Toprakların köylülere dağıtılması

3-Ekonomik krizden kurtulma çarelerine bakılması…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Rusya’da Durum

“Lenin’in Yakalanması-Barış İstekleri

Lugono 28 Temmuz (K)

Petersburg’dan İtalyan gazetelerine bildiriliyor: Lenin Salı günü Finlandiya’nın Ozeri şehrinde tutuklanmıştır. Maksim Gorki de Lenin taraftarı olmak üzere ihbar edilmiştir. Kapatılan Pravda Gazetesi yerine Yeni Pravda isminde bir gazete çıkarılmıştır. Bu gazete barış yapılmasını istiyor.”

Etiketler: , , , , , ,