Page 1
Standart

Parlamento’nun Kapatılması

Parlamenton dün gensoru görüşmelerine başlamış, fakat kabinenin açıklamalarını içeren beyannamenin okunması biter bitmez Meclisin kapatılması emri okunarak meclis dağıtılmıştır.

“Zorunlu siyasi gerekçelerden dolayı Parlamentonun feshinin gerekli olmasına ve Anayasamızın yeniden düzenlenmiş yedinci maddesinin ilgili fıkrası gereğince lüzum görüldüğü takdirde meclisin dağıtılması bize ait bir hak olduğu için meclisin bugünden itibaren kanundan aldığım yetkiyle feshettim.”

21 Aralık 1918

Sadrazam Tevfik, Mehmed Vahideddin.

1 üst: Parlamentonun kapatılması hakkındaki fermanı alan Sadrazam Tevfik Paşa

2 alt sağ: Siyasetin geneli hakkında açıklamalarda bulunan Hariciye Nazırı Reşit Paşa

3 alt sol: Parlamentonun kapatılması hakkındaki fermanı okuyan Dahiliye Nazırı Mustafa Arif Bey.

Etiketler: , ,
Standart

Tevfik Paşa Kabinesinin Kurulması-Hattı Hunmayun ve Sadaret Alayı

-Yeni Bakanlar Kurulu-

Başbakan Tevfik Paşa’nın kabinesini oluşturmak üzere yürüttüğü görüşmeler önceki akşam sonlanmış ve Tevfik Paşa dün kabine üyelerinin isimlerini padişahımıza takdim etmiştir.  Padişahımız da Tevfik Paşa’nın bu görevi yapmasını uygun gördüğü gibi Şeyhülislâmlık görevini Darü’l-Hikmeti’l-İslamiye üyelerinden Haydarizâde İbrahim Efendi’ye vermiştir. Bu suretle kabine kesin olarak şu şekilde oluşmuştur:

Başbakan: Tevfik Paşa

Şeyhülislâm: Haydarzade İbrahim Efendi

Dışişleri Bakanı: Mustafa Reşit Paşa

İçişleri Bakanı: Mustafa Arif Bey

Savaş Bakanı: Mareşal Abdullah Paşa

Denizcilik Bakanı: Orgeneral Rıza Paşa

Danıştay Başkanı: Damat Şerif Paşa

Maliye Bakanı: Abdurrahman Efendi

… Ticaret ve Ziraat Bakanı: Kostaki Vayani Efendi

… Posta Telgraf Bakanı(Ulaştırma): Oskan Efendi”

“1.Resim üst: Sadrazam Tevfik Paşa ve Şeyhülislam İbrahim Efendi Hazretleri Babıali’ye gelirken

2.Sağ: 1- Abdullah Paşa 2-Mustafa Arif Bey 3-Salih Paşa

3.Sol: 1-Abdurrahman Bey 2- Mustafa Reşit Paşa 3- Oskan Efendi

 

Etiketler: , , , , ,