Page 1
Standart

Yurttan Haberler

-Selamlık Töreni-

Selamlık töreni dün Dolmabahçe Camii şerifinde yapılmıştır. Padişah saltanat arabalarında oldukları halde Camii Şerife geldiklerinde Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa, Askeri Tören Birlik Komutanı Kurmay Albay Kazım Bey ve törende bulunmaları gereken sivil ve askeri katılımcılar tarafından karşılanmıştır. Padişah Hazretleri Cuma namazını kıldıktan sonra saraya geri dönmüşlerdir.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Padişahımızın Hafif Rahatsızlığı

“Padişah doktorlarının dinlenmelerini tavsiye etmesi üzerine dün dairesinden  çıkmadıklarından selamlık töreni yapılamamıştır. Böyle olmakla birlikte padişahımızın rahatsızlığı hafif bir nezleden ibarettir…

Rapor Sureti:

Padişah Hazretleri nezleden biraz rahatsız olduklarından yarınki selamlık törenine katılmak  için dairelerinden çıkmamalarına tedbir amaçlı lüzum görülmüş olduğunu bildiren rapor hazırlanıp yetkililere bildirilmiştir

27 Haziran 1918

Padişah Başhekimi

Albay Ahmet”

Etiketler:
Standart

Huzur Dersleri

“Her yıl, mağfiret ayı olan Ramazan’da, sarayda padişah huzurunda yapılması eski bir gelenek olan huzur dersi dün ikindi namazının ardından padişahımızın huzurunda, müderrislerden Lüleburgazlı Eşref Efendi tarafından verilmiştir. Bu yüce mecliste Padişahımız, çocukları ve saray görevlileri hazır bulunmuşlardır.”

Etiketler: , , ,