Page 1
Standart

Boğazlar Hakkında Bir Belge

“Berlin, 6 Nisan (MA): Norddeutsche Allegemene Zeitiung Gazetesi Gorki’nin “Novayaşin”  adındaki gazetesinin 14 Şubat tarihli nüshasında kaydedilmiş ve savaştan önceki tarihe ait bir belgeyi yayınlamaktadır. Bu belge savaşın kimin tarafından istenildiği ve bir plan dahilinde hazırlandığı hakkında çok büyük öneme sahiptir. Bu konuda “Novayaşin” Gazetesi diyor ki; “21 Şubat 1914 tarihinde yani savaşın başlangıcından beş ay önce Petresburg’ta gizli bir toplantı yapılarak İstanbul’un ve boğazların zaptı için bir plan hazırlandığı gibi, bu planın I.Dünya Savaşı’nda  Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve diğer devletlere bu konuda düşen görevler belirlenmiş ve uygulanması istenmiştir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Osmanlılara Aşina-i Kadim Olan Tuna Sahillerinden İki Manzara

Orşova Şehri -Demir Kapılar Çağlayanı

Romenlerin harbe karışmasıyla bütün Tuna sahilleri hatıratı biz Osmanlıların ya’d-ı tazizimizde canlandı. Bugün resimlerini derc ettiğimiz Orşova kasabasıyla, Demirkapılar civarları bu hatıratın mühim bir parçasına aittir. Romanyalılar Macaristan’a tecavüzlerinde ilk hafta zarfında, Tuna’nın (Adakale)’yi vücuda getiren bugünkü yerinde Macar sahilinde kain Orşova kasabasını zapt etmişlerdi…

Resim 1: Orşova civarında “Demirkapılara” doğru geniş Tuna mecrasının ne kadar sarplaştığını ve daraldığını gösteren bir manzara

Resim 2: Tuna’nın sol yani Avusturya sahilinde kain Orşova kasabasının Sırbistan sahilinden görünüş

 

Etiketler: , , , , ,