Page 1
Standart

Zaaf ve Aczin Yeni Bir Numunesi: Trablus’ta İtalyanlar

“Dünkü resmi bildiride; İtalyanların Trablus’u işgal etmek için boşuna uğraştıklarını ve sahilde mücahitlerce kuşatılan düşmanın ümitsizce yarma hareketinde bulunduklarını bildiriyordu. Görülüyor ki bu korkak düşmanlarımız savaşın beşinci yılında dahi Trablus gibi bizden doğrudan doğruya destek alamayan bir yerde mahsur kalmışlardır. Bu hal oradaki mücahitlerin cesaretini ne derece gözler önüne seriyorsa İtalyanların da korkak karakterini ortaya çıkarmaktadır…”

Etiketler: , ,
Standart

Trablusgarp’ta İtalyan Bozgunları ve İtalyan Vahşetleri

“Özel Muhabirimizden:

1-On iki Eylül’de İtalyanlar üstün kuvvetlerle Trablus ve civarından çıkarak Trablus ile Zivar arasındaki Zaviye ve Zanzur gibi mühim hurmalıkları işgal etmişlerdi. Eylül’ün 20. günü düşman Trablus’taki bütün kuvvetiyle Savani Ben-i Adem mevkiinde karargahını kurmuş ve 21’i sabahı Bengayra mevkiini ele geçirmek için ilerlemeye başlamıştı. Birliklerimiz ve yerli mücahitler düşmana yandan ve arkasından saldırarak onu durmak ve savaşa girmek zorunda bırakmış, on sekiz saat devam eden savaş neticesinde düşman kuvvetinin yarısından fazlası savaşamaz duruma gelmiş ve ertesi günü perişan bir surette 12 Eylül’de işgal ettiği bütün yerleri boşaltarak Trablus’a çekilmiştir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Trablus’da da Dayak Yediler

“Trablus’ta İtalyanların ne kadar dar bir mevkide sıkışmış olduklarını ve mücahitlerimiz tarafından ele geçirilen ve geri alınan bölgeyi gösteren ayrıntılı harita.

İtalya savaşa en uygun şartlarda girmiş ve katılım zamanını en doğru bir şekilde hesaplamış olduğu halde 1. Dünya Savaşı’nda hiç şüphe yok ki en büyük onursuzluğu tadarak küçültücü derecede korkaklık ve beceriksizlik göstermiştir…

Trablus Mücahitlerimizin hemen hiçbir yerden yardım almadıkları halde koca İtalyan devletini devamlı hırpalamakta ve galip gelmekteydiler. Savaş araç ve gereç bakımından en mükemmel şekilde donatılan İtalyan askerleri Avusturya sınırında acizlikle çırpınırken son günlerde nihayet benzeri görülmemiş bozgunları yaşarken Trablus’ta mücahitlerimiz karşısında ezilmiş bir şekilde sıkışıp kalıyor…”

 

Etiketler: , , ,
Standart

İtalyan Askeri Rezaletleri

“Harita: Trablus’ta İtalyanlarla savaşıp onları yendiğimiz yerleri genel durumuyla gösteren harita.

Foto-1: Ünlü Fransız Generallerinden olup şimdi İtalyanların yanında Savaşa gönderilen ve İtilaf Kuvvetlerine kumanda eden General Foh.

Foto-2: Ünlü Fransız Generallerinden olup şimdi İtalyanların yanında Savaşa gönderilen ve İtilaf Kuvvetlerine kumanda eden General Kastallino.”

Etiketler: , , , ,