Page 1
Standart

Türkistan Bağımsızlığını İlan Etmiş

“Bal, 22 Mayıs (MA):

Ajans Mavas, Moskova’dan bildiriyor: Türkistan’dan gelen haberlere göre yerel Sovyetler Kongresi Türkistan’ı cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Bu yeni Cumhuriyet Rusya Birleşik Devletleri’ni oluşturan cumhuriyetlerden biri olacaktır. Yeni cumhuriyetin sınırlarını belirlemek için Moskova’dan özel bir komisyon yola çıkmış ve genel af ilan edilmiştir.”

Etiketler: , , ,
Standart

Kırım Faciası

“Türkistan’da Taşkent şehrinde yayınlanan “Uluğ Türkistan” Gazetesinden: Rus Karadeniz filosuna mensup askerler, Sivastopol’da Kırım Müslümanları özerk İdaresi hizmetinde bulunan 200’den fazla subayı öldürdükten sonra ülkeye saldırmaya karar vererek, bağlı şehirlerini yağmaya başlamışlar, torpido ile Yalta şehrini bombardıman etmişler sonra şehre girerek köylere dağılmışlardır. Halk ise malını ve namusunu korumak için kimisi balta ve kimisi odun ile kendilerini savunmuşlardır. Dışarıdan gelen denizciler dükkan ve evleri yağmalarken içeride bulunan Bolşevikler Kırım hanlarının başkenti ve şimdiki hükümetin merkezi olan Bahçesaray şehrine saldırmışlar ancak oradaki Müslüman askerler mermileri bitinceye kadar şehri savunmayı sürdürmüşlerdir…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Türkistan ve Sibirya Müslüman Devletleri

“En son Türkistan ve Sibirya’da Hükümet teşkilatı, Kuzey Kafkasya’da müftü seçimi hakkında aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Toplam 18 üyeden oluşan kabineye sosyal demokrat minimalistlere varıncaya kadar bütün partilerin temsilcileri girmiştir. Üyelerden Böke Necanof, Müslüman ve devrimden önce Kade Partisi üyelerinden olup onun dışında kabinede Yorat, Yakut, Kırgız ve Sibirya’da yerleşik halkların temsilcileri bulunmaktadır.  Kuzey Kafkasya’da Müslümanlar tarafından yapılan kongrede şeriat hükümlerinin uygulanması için geniş yetkiler verilen müftülük görevine ulemadan Necmeddin Efendi seçilmiş olup ve kendisine din bilginlerinin önderi, önder, şeriat hükümlerinin uygulayıcısı gibi unvanlar verilmiştir (Milli).”

Etiketler: , , ,
Standart

Türkistan’da Ayaklanma Ciddileşiyor

-Taşkent’te Sıkıyönetim ve Genel Grev-

Berlin, 5 Ekim.

Petersburg Telgraf Ajansı Türkistan’ın yönetim merkezi Taşkent’ten şu bilgileri aktarıyor:

“Taşkent’ten dün göreceli bir sessizlik hakim olduktan sonra bugün durum birdenbire ağırlaşmıştır. Taşkent İşçi ve Asker Komitesi Türkistan’a askeri birlik gönderilmesini protesto etmek üzere genel grev ilan etmiştir. Tramvaylar, elektrik santralleri, matbaalar tatil edilmiştir. Hükümet Taşkent’te sıkıyönetim ilan etmiştir (AM).”

Etiketler: , , , ,
Standart

İstanbul Halı Piyasası ve Savaş

“Osmanlı ülkesinin en önemli ihraç kalemlerinden birisi olup zamanında başkentin en öndeki ticaret kalemini oluşturan halıcılık 1911’den 1913 yılına kadar süren Balkan Savaşlarından çok etkilenmiştir. 1.Dünya Savaşı ise İstanbul’un dışarıya yaptığı halı ihracatını bir kat daha düşürmüştür. Normal zamanlarda İstanbul dışarıya yıllık 50 milyon Franklık halı ihrac etmekteydi. Savaştan sonra ihracatın yeniden bu dereceye yükselebilmesi çok zaman alacaktır. İstanbul piyasasında en başta bütün Anadolu’nun ürünleri onu takiben Kafkasya, İran ve Türkistan ürünleri toplanmaktadır. Dolayısıyla İstanbul bütün Doğu halılarının dünyaya açılan kapısı konumundadır. Türkiye’nin paha biçilmez halıları için başlıca alıcı Birleşik Amerika’dır…”

Etiketler: , , , , , , , , , ,