Anafartalar’da ve Arıburnu’ndaki Büyük Zafer Münasebetiyle

Düşmanlarımız kâmilen Anafarta ve Arıburnu’ndan çekilip gitmişler ve beraberce götürmeye vakit bulamadıkları eşyalarını bize bir muzafferiyet yadigârı olmak üzere bırakmışlardır.

Comments are closed.