Çanakkale Guzât ve Şühedâsına

Arıburnu’nda  Kanlıtepe Sahne-i Harbini Ziyaret Ettiğim Esnadaki Duygularım

“…Sizin tercüman-ı celadetiniz olup a’daya tevcih-i hitap ederek kanlı dillerini âfaka gürleye gürleye gösteren toplarınızın “döneceksiniz!” diyen kasemleri dün şu sevahilimize çökmüş siyah bulutları aks etmiş muğber gölgeleri dağıttı. O şarapneller ebhara saçılmış birer iklil-i zafer oldu. İşte bugün o sular bir vatanperver kalbi kadar pak ve münezzehtir. Evlatları üzerine eğilmiş müşfik valideler gibi memleketimizin toprağını kucaklayarak harp eden sizler beden-i millet olan vatanın düşmandan tadhiri ile imanın pek yüksek mertebesini kazanmış olduğunuzu ispat ettiniz. Mesut ve müebbet uyuyunuz…”

Ayân Reis Vekil-i evveli, Şerif Ali Haydar Beyzade Şerif Muhyiddin (Targan).

Comments are closed.