Çanakkale Meşher-i Ganaiminde

Cenub Grubu Muhabir-i Mahsusumızdan: Bugün düşmanın merkez cephesinden itibaren ta Tekke Burnu’na kadar imtidat eden sahayı dolaştım. Tekke Burnu civarında iki mevkide yüzü mütecaviz hasta çadırında 2000 karyola, binlerce battaniye, zabıtana mahsus 10 adet portatif baraka, mükemmel karyolalar, eczaneler, ecza dolapları, dezenfekte âlâtı, etüvler bulunmuştur. Zabitan barakalarındaki yatakların kuş tüyünden olduğu kayda şayandır.

Otomobillerinin 10 adedinin harb için teçhiz edilmiş oldukları ve düşmanın böyle bizim hissiyatı insaniyetkâranemizi ne derece suistimal etmiş olduğu ayrıca şayan-ı tezkârdır. Bundan başka 500’ karip posta bisikleti-motosiklet bulunmuştur Tavlaların etrafı koşum ve eğerle doludur. Tekke Burnu sahiline yakın iki kilometrelik bir sahada ancak büyük ticaret limanlarındaki depolarda görülebilecek derecede sandıklar istif edilmiş: Her istifin tecemmüen kaidesi 30, arzı 17, irtifaı 12 ve sandıkların cesameti vasati olarak yarım metre mük’abındadır.

Düşmanın duçar olduğu telefat ve terkine mecbur bulunduğu ganâim askerimizin şiddet-i savletini, İngiliz ve Fransızların izmihlal ve perişanisini tamamıyla gösteriyor. Sahile yakın yerlerde dolu bulunan lastik potin depoları ise caba. Asıl Seddülbahir’de pirinç çuvalları yekûnunun pek azim olduğunu işittim. Meatteessüf tetkikata başlayacağım sıra 3 torpido, iki kruvazör, 2 monitör fasılalı, fasılasız bombardımana başlamaları üzerine mecburen bir yerde tahaffuza mecbur kaldım. Bu esnada bizim doğanlardan [Harp tayyaresi] biri, bir düşman tayyaresini Seddülbahir üzerinde yakalayarak ateşle denize sükût ettirdiğini gördüm. Bu bombardıman yalnız Ajans muhabirinin ganaim tetkikatına mâni olmaktan başka bir tesir yapamamıştır.

Comments are closed.