Çanakkale’de İngiliz-Fransız Zâyiâtı 300.000 Kişi

Berlin, 15 (M.A.)-

Çanakkale Boğazı muhârebat-ı berriyyesinde Fransızların düçâr olduğu zayiât 100.000 kişiye bâliğ olmuştur. İngilizler ile Fransızların bu muharebâtta vermiş oldukları zayiâtın yekûnü bahriyenin zayiâtı hâriç olmak üzere 300.000 kişiyi tecâvüz etmektedir.

Comments are closed.