Çanakkale’de Şanlı Muvaffakiyetler

Çanakkale 7 Kanuni evvel (M. A.) [muhabir-i mahsusamızdan]

Dünden beri muharebe bütün mıntıkada şiddetle devam ediyor. Anafarta ve Arıburnu’nda kıtatımızın taarruzlarına mukabil Seddülbahir’de düşman tarafından yapılan taarruz telefât-ı külliye verdirilerek tard olundu. Anafarta ve Arıburnu’nda düşmanın mühim nokta-i istinadları zabt olunmuştur. Şimdi topçu atışlarımızın düşmana pek çok telefat verdirdiği anlaşılıyor. Aylardan beri böyle bir hücuma sabırsızlıkla intizar eden şeci’ askerlerimizin düşman siperlerine atılırken gösterdikleri şevk ve meserret ve fedakarlıktaki rekabet cidden tasvir olunamaz bir hal kesb etmiştir. Allah muinimiz olsun. Yakında inşallah Anafarta ve Arıburnu’nda düşman cesetlerinden başka bir şey kalmaz.

Çanakkale Cephesi’nde çarpışan Alman pilot Hauptmann Boelcke (Buddecke)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

İtilaf Devletlerinin Seddülbahir, Ertuğrul Koyu’na çıkarma yaptıktan sonraki görünümü.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Comments are closed.