Dicle Sevahilinde…

İngilizlerin, Kûtü’l-Amare’yi Kurtarmak İçin Yaptıkları Teşebbüsler, Her Defa Akim Bıraktırılıyor!

Son zamanlarda resmi tebliğlerimizde sık sık bahsedilen Felahiye mevkiiyle Kûtü’l-Amare havalisini gösterir harita.

Kûtü’l-Amare’den Basra Körfezine kadar Dicle sevahili.

Dicle üzerinde eski bir vasıta-i nakliye.

Comments are closed.