Enver Paşa Kudüs’te Makâmât-ı Mukaddese Ziyaretleri

…. 16 şubat (M.A.)- Başkumandan Vekili Enver Paşa Hazretleri refakatlerinde Dördüncü Ordu Kumandanı ve Bahriye Nazırı Cemal Paşa hazretleri olduğu halde Harem-i Şerifi ziyaret eyleyerek sahratullahü’l-müşerrefede ve Hazret-i Ömerü’l-Faruk’un mescid-i mahsusasında ikişer rekat namaz kılmışlardır.

Comments are closed.