Felahiye Mevzilerimize İngilizlerin Taarruzu Kolaylıkla Def Olunuyor!

Townshend Ordusu’nun mahsur bulunduğu Kûtü’l-Amare’nin sükûtu her gün daha ziyade yaklaşmaktadır. İngilizlerin bu mühim hadiseyi tehir için yaptıkları son teşebbüsler de akim kaldı.

İngilizlerin Kûtü’l-Amare’de mahsur bulunan Townshend ordusuna gönderdikleri kuvva-yı imdadiyenin 4 Nisan’da 5.000 zayiata maruz bıraktırıldığı Beytü İsa mevkiiyle dünkü tebliğimizde düşmanın büyük bir taarruzuyla başlayıp 3000’i mütecaviz zayiatıyla neticelendiği bildirilen 9 Nisan muharebatının cereyan ettiği Felahiye mevazini ve Kûtü’l-Amare havalisini gösteren müfassal harita.

Comments are closed.