Galiçya Cephesi’nde Kahraman Askerlerimiz

Viyana, 15 Ağustos (M.A.) Avusturya Cephesi’nde bulunan harp muhabirimizden; Tebşir ederim. Kahraman kıtaatımız Galiçya’da ilk defa Ruslarla karşılaştılar ve Rus taarruzunu pek şeciane ve Ruslara azim zayiat verdirmek suretiyle tard ettiler. Zabitan ve askerlerimiz büyük bir şevk ve neşe içinde Ruslara vurulacak yeni darbelere hazır bulunuyorlar. Vaktiyle büyük cedlerinin aynı bu havalide aynı düşman Ruslara çaldığı zaferli günlerini tahattur ederek onların ruhlarını şad etmekten mütevellid bir gurur her birinin simasında okunuyor

Comments are closed.