Galiçya ve İran Hututi Harbiyesinde

Kıtaatı Osmaniye’nin Harekatı

Galiçya’ya izam olunan kataatı Osmaniye’nin Ruslarla teması temadi etmektedir. Dünkü Alman ve Avusturya-Macar tebliğleri ilk defa olarak ordumuzun harekâtından bahis ederek Butmer Ordusu idaresine tevdi edilen kıtaatı Osmaniye Rus hücumlarını püskürtmüşlerdir deniliyordu.

Harita alt yazısı: Kıtaatı Osmaniye’nin icra-yı harekat etmekte olduğu Galiçya’nın şimal kısmına isabet eden ve 150 km. tulünde kont Butmer kumandası altındaki cephe.

Comments are closed.