Galiçya’da Kıtaat-i Osmaniye Karşısında

Rusların Son Hücumları da püskürtüldü.

Harita alt yazısı: Galiçya’da ahiran Rusların hücum ettikleri ve püskürtüldükleri Zlota Lipa ve Narayofka nehirleri arasındaki mevaki (köşede bu sahanın mufassal haritası).

Comments are closed.