Galiçya’da Ne Oluyor?

Ruslar, azim kuvvetlerle iki-üç günden beri Avusturya –Macaristan ve Alman kıtaatına hücum teşebbüsatında bulunmuşlarsa da şimdiye kadar hiçbir muvaffakiyet elde edememişlerdir.

Rusların en ziyade hücum ettikleri Galiçya’nın cenub kısmındaki cephe kumandanı General Peflancar Baltın.

Comments are closed.