Hıtta-i Irak’ta, Felahiye Mıntıkası’nda, İran Hududu Üzerinde

RUSLARDAN “KASR-I ŞİRİN”İN ZABTI

Karargah-ı umumi dünkü tebliğinde kıtaatımızın Irak ve İran hududu üzerindeki faaliyetini işâr ediyordu.

Diğer taraftan kıtatımız daha şarkta İran hududu üzerinde de bir muvaffakiyet ihraz ederek buradan Bağdat’a doğru sarkmak isteyen Rusları püskürtmüş ve Kasr-ı Şirin’i işgal ettikten sonra 20 kilometre şarka ilerlemiştir. Rusların binden ziyade telefat vermiş olmalarına ve ordumuzun elde ettiği ganaim miktarına nazaran muvaffakiyatımızın tevalisi Rus planının yıkılması muntazırdır.

Comments are closed.