Irak’ta İngilizlerin Durumu

Berlin 15 (M.A.) – Londra’dan haber verildiğine göre İngilizler Irak’ta uğradıkları bozgunu şimdi her şeyiyle kabul etmektedirler. Bu hususta yayınlanan bildiride General Aylmer‘in Kutü’l-Amare civarında General Townshend ile birleşmek üzere Dicle’nin yukarısına doğru hareket ettiği ve ama çok sayıda Osmanlı askerine rastlayıp çarpışmaya girdiği ve bu sırada ağır kayıplar verdiği yine Ocak’ın yedisinde General Aylmer’in Türkleri mevzilerinden atmanın mümkün olmadığını anladığı beyan edilmiştir ki bu hal, kuşatma altındaki General Townshend’ın kurtarılmasının imkânsız olduğuna işaret etmektedir.

 

Comments are closed.