Irak’ta İngilizlerin Yeni Bir Hezimeti

 

Nihayet Heyet-i Seferiyeleri Kumandanı Aylmer’i de Azletmişler.
(resim): İngilizlerin Basra Körfezi’ne çıkardıkları İmam Ali el-Garbî’deki kuvva-yı imdadiyeyi karargahlarına gönderebilmek için malik oldukları Dicle tariki üzerindeki mevkilerden el-Mahalle Sevahili ve Dicle üzerinde nakliyat.
(harita): Son muzafferiyatımızın vücuda geldiği Felahiye mevkii ile İngilizlerin Irak Heyet-i Seferiyesi Kumandanı Aylmer’in –bugün ki haberlere nazaran nihayet azledilmiştir- karargâh-ı umûmisinin bulunduğu İmam Ali el-Garbî arasındaki havaliyi gösteren harita.

Comments are closed.