Kafkas Cephesi’nde Harekâtımız İlerliyor

Dünkü tebliğ-i resmiye nazaran, Kafkas Cephesi sağ cenahında kıtaat-ı askeriyemizin yeniden ilerleyip işgal ettikleri mevakii gösterir harita.

Dünkü tebliğ-i resmide okunmuş olacağı üzere Kafkas Cephesi’nde sağ cenahımızda Moskoflara karşı başlayan harekât-ı taarruziyemiz hep bidayetteki şiddet ve muvaffakiyet ile devam ediyor. Cesur ve fedakar kıtaat-ı askeriyemiz, Van Gölü sevahilinden  Kiğı’ye kadar imtidad eden ve tahminen 100 kilometre tûlunda olan hatt-ı harbin aksa-yı yemininde, Bitlis’in şimâl-i şarkisinde Rahova Geçidi’ne doğru Rusları sürmüşler, hattı harbin merkezinde de ilerleyerek Moskof kuvvetlerini Ziyaret Mevkii üzerine atmışlar ve hattın aksa-yı yesarında da Kiğı mevkiini işgal etmişlerdir.

Comments are closed.