Kûtü’l-Amare Tayyare Yardımıyla Kurtulabilir mi?

Karargâh-ı umûmînin son tebliğlerine nazaran tayyarelerden torbalarla atılan levazım ile idame-i mukavemete çalışan Kûtü’l-Amare mevkiinin sûret-i muhasarasını gösterir kuşbakışı harita.

(Resim)

İngilizlerin Irak’ta kullandıkları harp tayyarelerinden biri.

Düşmanın Kûtü’l-Amare’deki hal ve mevkiinin günden güne cidden fenalaştığına şüphe kalmıyor. Karargâh-ı umûmîye bir iki gün evvelki tebliğ-i resmilerinin birinde Kûtü’l-Amare’den bahsederken mahsûrînin temdîdi mukavemet edebilmek için tayyarelerden torbalarla atılan una müftekir kaldıklarını bildiriyordu. Kûtü’l-Amare’deki İngiliz kuvvetlerinin ihtiyacı yalnız undan ibaret değildir. Bir taraftan mühimmat ve levazım-ı askeriye pek azalmış olacağı gibi diğer taraftan da bilhassa levazım-ı tıbbiyede şüphesiz nihayete ermek üzeredir.

Comments are closed.