Mısır Hududunda Katiye’deki Muvaffakiyatımız

İngiliz kıtatına nagehane bir darbe – Taarruz için Osmanlı kumandanı tarafından intihab olunan zaman İngilizleri şaşırtmış

Harita alt yazısı: Hududumuzla Süveyş Kanalı arasındaki havaliyi, muvaffakiyet ettiğimiz (Katiye)mevkiini gösteren harita

Osmanlı Kumandanlığı, hareket-i harbiyenin henüz gayr-i kabil-i icra olunduğunu bu mevsimde İngilizlin en ziyade can alacak yerlerinden, Mısır hududu üzerinden mühim bir darbe vurmuştur.

Comments are closed.