Mısır Sularında Alman Tahtelbahirleri

Bir İngiliz gambotunu torpillediler

Avrupa’yı muhit bütün denizlerin hiç ümit edilmeyen bir noktasında İngiliz sefâininin önüne çıkan ve bir-iki gün evvel de Mısır sularında bir İngiliz gambotunu torpilleyen son sistem Alman tahtelbahirlerinden biri açık denizde…

Mısır sularında sahil muhafazasına mahsus İngiliz gambotundan birinin torpillenmesi Alman tahtelbahirlerinin faaliyet sahalarını ne derece tevsi’ etmiş olduklarını gösteriyor. Filhakika Şimal ne Manş Denizlerinde tahtelbahirlerin nüfuz etmediği hiçbir yer kalmadığı gibi Bahr-i Sefid’inde her noktası artık onların daire-i taarruzu dahilindedir.

Foto alt yazısı: Tahtelbahiriyle ilk önce Gelibolu’ya gelerek İngilizlerin “Triumph” ve Majestic” kruvazörlerini torpilleyen Kaptan Hersing

Comments are closed.