Ordu-yi Osmani Galiçya ile Beraber Beş Cephede Harp Ediyor!

Moskof Ordusu’na En Seri Bir Surette Galebe Çalınacak Yere Bir Kısım Kıtaatımızın İ’zamı Münasebetiyle

Ordumuzdan bir kısmının Ruslara karşı Alman – Avusturya Ordusu’yla yan yana harp etmek üzere Galiçya’ya i’zamı haberi, şüphe yok, hepimizin sine-i iftiharımızı kabarttı.

Resim alt yazısı: Çanakkale Cephesi’nin kahraman müdafii Galiçya Cephe-i harbinde

Comments are closed.