Osmanlılara Aşina-i Kadim Olan Tuna Sahillerinden İki Manzara

Orşova Şehri -Demir Kapılar Çağlayanı

Romenlerin harbe karışmasıyla bütün Tuna sahilleri hatıratı biz Osmanlıların ya’d-ı tazizimizde canlandı. Bugün resimlerini derc ettiğimiz Orşova kasabasıyla, Demirkapılar civarları bu hatıratın mühim bir parçasına aittir. Romanyalılar Macaristan’a tecavüzlerinde ilk hafta zarfında, Tuna’nın (Adakale)’yi vücuda getiren bugünkü yerinde Macar sahilinde kain Orşova kasabasını zapt etmişlerdi…

Resim 1: Orşova civarında “Demirkapılara” doğru geniş Tuna mecrasının ne kadar sarplaştığını ve daraldığını gösteren bir manzara

Resim 2: Tuna’nın sol yani Avusturya sahilinde kain Orşova kasabasının Sırbistan sahilinden görünüş

 

Comments are closed.