Şanlı Şehitlerden

Irak’ta Otuz Mütecaviz Muharebeye İştirak Ederek Nihayet Pek Şanlı Bir Surette Şehit Düşen Ve Son Nefeste Bile Alayının Şanını Düşünen Mülazım-ı Evvel Salih Efendi bin Osman

Evvelisi gün ak sakallı ve halinde ulvi bir heyecan sezilen muhterem bir pîr matbaamıza geldi: “Şehit olan oğlum dolayısıyla bir makale yazmışsınız. Allah sizden razı olsun, Allah devlete millete zeval vermesin!” diyerek gayet samimi bir eda ile hafif hafif titreyen ellerini uzattı.  Bu pak ihtiyarın ellerini tazim ve ibcal ile hürmetkar tebriklerle sıkarken pek müteessir oluyorduk. Şehit Salih Efendi›nin pederi oğlunun bir fotoğrafisini verdi “isterseniz gazetenize koyun” dedi bu arzusunun isaf olunacağını anlattık memnun oldu Badehu dedi ki “benim babam da Plevne’de şehit düşmüştü maye-i aslimizde bulunan Cevher-i şehadete ve oğlunun da nailiyetinden dolayı Cenabı Hakka hamd ve senalar ederim. Büyük oğlum İsmail Efendi Tüfenkçi ustalığıyla Şam-ı Şerifte ifa-yı vazife etmektedir. Küçük oğlum Mülazım İbrahim Efendi ise Çanakkale Melhamesinde vazife-i mukaddesesini ifa ederken 18 yerinden yaralanarak İstanbul’a gelmiş Kasımpaşa ve Haydarpaşa hastanelerinde tedavi olunmuştur. Lehü’l-hamd cerihaları iltiyam pezir olduğu için canından aziz bildiği vazife-i askeriyesini ifa etmek üzere yakında hareket edecektir. Cenabı Hak ordumuzu mütevali ve şanlı muzafferiyetlere yeni nail buyursun!” Muhterem ihtiyarın bu ulvi beyanatını tebcil ile dinledik kendisini hürmetle teşyi eyledik.

Comments are closed.