Seddülbahir’de: Ertuğrul Koyu ve Seddülbahir

Cemil Hakkı

Yalnız bu toplardan birisi, bugün bir netice-i müsbeteyi ilan eden, ak bir levhayı taşıyordu: ”Allah bizimle beraberdir” bu cümle, bu toplardan birisinin kundağı üzerinde yazılı duruyordu. İşte bu levha-i hakikat bugün bi’l-fiil tecelli etmiş bulunuyordu. Ve hiç şüphe edilemez ki bu fevz ve nusreti ihsan buyuran Allah, düşmanlarımızı kahr ve tedmir edinceye kadar inâyet-i ilahiyesini üzerimizden eksik etmeyecektir. Allah bizimle beraber olduktan sonra bu cidal-i azimden muzaffer çıkacak biziz.

Seddülbahir’den sahil kenarını takiben Tekeburnu istikametine doğru giden bir dekovil hattının solunda cesim yığınlar teşkil eden patates, un, arpa, yulaf çuvalları istifleri arasında adeta bir şehrin yüksek binalı sokaklarında dolaşıyor gibiydik. Zavallı İngilizler, bu yığınların bir ikisinin altından lağımlar açmışlar, fakat vâesefa ki atmaya vakit bulamadan kendilerini daratıp kurtulmuşlar. Bu lağımlardan birisinin kenarında 200 kiloyu mütecaviz barut tenekeleri bulunmuş…

Cemil Hakkı”

İngilizlerin levazım yığınları.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

 

Comments are closed.