Seddülbahir’de Muvaffakiyetlerimiz

Beşinci Ordu 19 Kanunievvel (M. A.) –

Seddülbahir’de düşmanın fazla atmakta olduğu bombaya askerimiz şiddetle mukabele eylemiştir. Düşman topçusu bütün gün cephelerimize fasılalı tesirsiz ateş açmış bir monitör bir kruvazör bir müddet ateşe iştirak eylemişse de ateşlerimizle def edilmiştir. Anadolu sahiline yaklaşmak isteyen torpidonun kaptan köprüsüne isabet vaki’ olmuştur.

Comments are closed.