Tebliğ-i Resmi

14 Ağustos 332 tarihiyle karargâh-ı umumiden tebliğ olunmuştur:

Gazze civarında bir düşman gemisinden uçurularak bomba atan 5 tayyareden birisi sükût etmiş ve tayyareci tayyaresiyle beraber esir edilmiştir. Aynı günde Ariş’e gelen 2 tayyare dahi ateşlerimizin tesiriyle firara mecbur olmuştur.

 

Comments are closed.