Townshend’ın Gülünç Bir Teklifi

Uzun bir mahsuriyetten sonra nihayet ordumuzun azim ve şecaatiyle teslime mecbur edilen Kûtü’l-Amare’de mahsur İngiliz Ordusu Kumandanı General Townshend.

….

“General Townshend ordusuyla beraber çıkmasına müsaade edilmek şartıyla, Kûtü’l-Amare’nin teslimini teklif ve buna mukabil ne kadar topu varsa bunları ve nakit olarak ta bir milyon lira vereceğini vaad etmiş ise de bu gülünç teklif bit tabii derhal reddedilmiştir.

Comments are closed.