Trablus’da İtalyanların Hali Vahim

Trablus’ta Arap mücahidinin mütemadiyen tecavüzlerinden dolayı İtalyanların hali büsbütün vehâmet kesp etmiştir. Trablus’taki İtalyan postahaneleri kapatılmıştır. el-Yevm İtalya ile Trablus arasındaki posta muâmelatı da münfektir.

Comments are closed.