Page 1
Standart

Anlaşmanın İmzalandığı Tarihi Oturum

Bütün İnsanlığa Barış ve Kurtuluş Olması Pek Muhtemel Olan Ateşkesi İmzalayan Yetkililer Heyeti..

Müttefik Devletlerin yetkileriyle Rus yetkililerinin bütün Doğu Cephesi’ni kapsayacak şekilde Brest-Litovsk’de ateşkes imzaladıkları tüm tarafların katıldığı resmi oturumun fotoğrafıdır.

1.Zeki Paşa, 2. Avusturya’nın Berlin Elçisi Meri, 3. Prens Leopold Dubaviyer 4. Doğu Cephesi Kurmay Başkanı General Hofman, 5. Rus Yetkililer Heyeti Üyelerinden Madam Viyaçenko, 6. Rus Yetkililer Heyeti Başkanı Yofe, Rus yetkililerinden Kamenef.

Yukarıya koyduğumuz fotoğraf, Doğu cephelerinde top gürültülerinin ve süngü şakırtılarının yerini sessizliğin almasını sağlayan ve barış görüşmelerine zemin hazırlayan ateşkesin imzalandığı oturumu göstermektedir. Ateşkes ve barış görüşmelerinin geçirdiği aşamaların şu an oluşturduğu sonuç herkesin malumudur. Bu konuda sözü uzatacak değiliz. Ama dört seneden beri süren ve neredeyse dünyayı kaplayan bu kanlı ve ateşli kavgaya kısmen de olsa pek hayırlı bir ara verdiren bu ateşkesin insanlık tarihi açısından ne denli bir öneme sahip olduğu şüphesiz dile getirilmeye değerdir…”

  

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Standart

Mabeyn Orkestrası

Memleketimizin övüncü sayılmaya layık, müzisyenlerimizden olup, şefliğini yaptığı Mabeyn-i Hümayun Orkestrası ile beraber müttefik memleketlerde konser vermek üzere şehrimizden hareket eden Kemani Zeki Bey

Mabeyn-i Hümayun Orkestrası topluluğu Zeki Bey’in idaresi altında olarak müttefik devletlerde Kızılhaç yararına konser vermek üzere önceki akşam şehrimizden ayrıldı. Ülkemizin müzik tarihinde yeni bir aşama olacak bu olayı büyük bir önem ve memnuniyet ile karşılamak gerekir. Güzel Sanatlarımızdan bir kısmını Avrupa’ya tanıtmak ve aynı zamanda Kızılhaç’a yardım amacı güden bu seyahatin başlıca faydalarından biri de; müttefiklerimizin milli musikimize dair bir fikir edinmelerine sebep olmasıdır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Savaş Resimleri Sergisi

“Harbiye Nezareti’nin girişim ve teşvikleri ile müttefikimiz olan ülkelerde gösterilmek üzere kimi ressamlarımızın çizdiği savaş ve askerlik konulu tabloların çiziminin tamamlandığını ve bunların Avrupa’ya gönderilmeden önce az bir zaman için Beyoğlu’ndaki “Galatasaraylılar Yurdu” salonunda teşhir edileceğini yazmıştık…

Bizim de gelişmiş milletleri geri kalmış milletlerden ayırt eden eserlere sahip olduğumuzu yani bizim de müzik, mimari, resim ve benzeri güzel sanatlarda hissemizin bulunduğunu ayrıca yerli ve batılı akımların her ikisinde az çok başarılı olduğumuzu göstermeliyiz ki batı mahfillerine hakim olan ve zararı bize dokunan bilgisizlik yavaş yavaş ortadan kalksın. İşte savaş resimleri sergisinin düzenlenme amacı budur…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

İstanbul Limanının Büyütülmesi

-Yeni Liman Ahırkapı İle Yenikapı Arasında İnşa Edilecek-

İstanbul limanının genişletilmesi meselesi son zamanlarda yeniden canlanmıştır… Savaşın başlangıcına kadar bir türlü karara bağlanamayan bu konu en son İmar Bakanlığı tarafından sonuçlandırılmıştır. Aldığımız haberlere göre bakanlık limanın Yenikapı ile Ahırkapı arasında inşasına karar vermiş ve gereken projelerin düzenlenmesi için Anadolu Demiryolları Şirketiyle 5.000 liraya anlaşmıştır… Liman 4 kilometre uzunluğunda olacak ve geniş bir alanı kapsayacaktır. Bu alanda antrepolar, rıhtımlar ve lodosa karşı bir dalgakıran yapılacaktır. Projeler tamamlandıktan sonra inşaat meselesi ayrıca ele alınacaktır.”

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Lenin Müslümanlara Özerklik Vaad Ediyor

“Viyana, 15 Aralık

Pravda Gazetesi Rusya’da Müslümanların yoğunlukta olduğu şehirlere yönelik bir açıklama yayınlıyor. Buna göre bu şehirlere özerklik verileceği ve Rus birliklerinin oralardan geri çekileceği ve Lenin’e destek olunması istendiği muharebelerin bitmesinin ardından Doğu Müslümanlarının Avrupa boyunduruğundan kurtulmaları gerektiği ilave olunuyor, (MA).”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Veliaht Hazretlerinin Almanya Seyahati

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri Dün Akşam Saat Yedi Buçukta Balkan Treniyle Almanya’ya Hareket Ederek Şehrimizden Ayrılmışlardır.

Veliaht Vahîdeddin Efendi Hazretleri, dün saraya gelerek padişahımıza veda etmişler ve Almanya İmparatoruna iadei ziyaret etmek ve bazı cephelerde bizzat gözlemlerde bulunmak için akşam yedi buçukta Balkan treniyle şehrimizden ayrılmıştır. Bu münasebetle Sirkeci istasyon binası olağanüstü bir şekilde donatılıp süslenmiş muhafız taburundan bir müfreze saygı içinde selamlama törenini yapmıştır…

Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa da veliaht hazretlerinin maiyetinde olduğu halde Balkan Treniyle Almanya’ya hareket etmiştir…”

1.Resim: Veliahd Vahîdeddin Efendi Hazretleri

2. Resim: Balkan treniyle yola çıkan Dışişleri Bakanı Ahmet Nesimi Beyefendi

3.Resim: Veliaht hazretlerinin refakatinde bulunan Mustafa Kemal Paşa

Etiketler: , , , , ,
Standart

Karadeniz Yolu Açıldıktan Sonra

 

Ticari Durumumuza Ne Gibi Etkileri Olacak?-Rusya İle Ticari İlişkilerimiz-İthalat Ve İhracatımız

Karadeniz havzası ve Osmanlı Devleti ile Rusya ve Romanya arasında savaştan önce gerçekleşen ve barıştan sonra yapılacak ticari ilişkiyi ve karşılıklı transit taşımaya kapı olan Karadeniz limanlarını gösterir harita.

Rusya ile ateşkes ve barış yapılarak siyasi ilişkilerimizin yeniden kurulması takdirinde ticaretimizde bütüncül bir iyileşme olacağı şüphesizdir. Geçim maddelerinin el yakıcı fiyatlara çıktığı şu sıralarda güçlü barış olasılıklarını düşünerek Karadeniz yolunun açılmasıyla elde edeceğimiz ticari kazançları birer birer gözden geçirmeyi faydasız saymamaktayız… Ruslarla ateşkes ve barışın gerçekleşmesi durumunda bu ülkeden sağlayacağımız faydalar pek büyüktür. Özellikle de bölgemiz dahilinde coğrafi konum itibariyle Karadeniz yolunun açılmasından en çok ülkemiz yararlanacaktır…”

Etiketler: , , ,
Standart

10 Gün Süreyle Muharebelere Ara Verilmesi

“Resmi Bildiri

6 Aralık 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

3-Türkiye, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ordularının başkomutanlıklarından birer yetkili heyet, Rus Ordusu Başkomutanlık yetkili heyetiyle 5 Aralık tarihinde ilgili taraflar arasındaki tüm cepheleri kapsayan ve 7 Aralık 1917 günü saat 12’den başlamak üzere on gün günlüğüne çarpışmalara ara vermeyi yazılı olarak kararlaştırmışlardır. Bu on günlük fırsat ateşkes görüşmeleri yapmak için değerlendirilecektir. Her Başkomutanlık üyelerinden bir kısmı şu ana değin alınan sonuçları yüz yüze bildirmek amacıyla birkaç günlüğüne izinli olarak ülkelerine gitmişledir. Geri kalan üyeler görüşmelere devam etmektedirler(Milli).”

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

Ateşkes Görüşmelerine Başlandı

“Resmi Bildiri,

3 Aralık 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

3-Şark Cephesi: Rus Orduları Başkomutanlığı müttefik ordularının bütün Doğu cephelerini kapsayacak şekilde genel bir ateşkes teklifinde bulunmuş ve bu teklif müttefik ordularınca kabul edilip üzerinde görüşmelere hızla başlamak için tam yetkili Rus heyeti Doğu Ordusu Başkomutanlığı karargâhına ulaşmıştır. Osmanlı Orduları Başkomutanlığı tarafından seçilip atanan yetkili heyet de başlarında padişahımızın Birinci Fahri Yaveri Orgeneral Zeki Paşa olduğu halde müttefik yetkili heyetine katılmış ve 3 Aralık 1917 öğleden sonra hızlı bir şeklide ateşkes görüşmelerine başlanmıştır…(Milli)”

Etiketler: , , ,