Almanya’da Türk Öğrenciler

“Berlin, 14 Temmuz, A.

Çeşitli meslek öğrenecek olan Osmanlı gençlerinin yerleştirilmesi tamamlanmıştır. Bu gençleri çeşitli kuruluşlara yerleştirmek görevini yürüten Türk-Alman Derneği, Müfettiş Arif Cemil Beyin yardımlarıyla Almanya’da ziraat eğitimi alacak 500 Osmanlı öğrencisinin getirilmesi için ön hazırlıklarda bulunmaktadırlar.

İlk gelen 500 çıraktan 300’ü çeşitli mesleklere ve 200’ü de madenlere yerleştirilmiştir. 300 genç sanayi ve ticaret odaları tarafında yerleştirildikleri kuruluşlarda terzilik, kunduracılık, marangozluk, demircilik ve boyacılık öğreneceklerdir. 4 sene uygulamalı eğitimden sonra sınava tabi tutulacaklar ve mesleklerinde usta olduklarına dair bir diploma alarak memleketlerine döneceklerdir…”

Comments are closed.