Ateşkes Görüşmelerine Başlandı

“Resmi Bildiri,

3 Aralık 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

3-Şark Cephesi: Rus Orduları Başkomutanlığı müttefik ordularının bütün Doğu cephelerini kapsayacak şekilde genel bir ateşkes teklifinde bulunmuş ve bu teklif müttefik ordularınca kabul edilip üzerinde görüşmelere hızla başlamak için tam yetkili Rus heyeti Doğu Ordusu Başkomutanlığı karargâhına ulaşmıştır. Osmanlı Orduları Başkomutanlığı tarafından seçilip atanan yetkili heyet de başlarında padişahımızın Birinci Fahri Yaveri Orgeneral Zeki Paşa olduğu halde müttefik yetkili heyetine katılmış ve 3 Aralık 1917 öğleden sonra hızlı bir şeklide ateşkes görüşmelerine başlanmıştır…(Milli)”

Comments are closed.