Berlin-İstanbul Hava Yolu

-1800 kilometrelik Bir Hava Hattı-

Berlin’den İstanbul’a kadar dört müttefik ülkeyi birbirine bağlayacak bir hava koridorunun güzergâhı ve bunun demiryolu hattına göre ne kadar kısa olduğunu gösteren harita.

(Berlin ile İstanbul arasındaki hava ulaşım hattını işletmek için Berlin’de otuz milyon mark sermayeli bir şirket kurulmuştur…)

Hava yollarının kara yoluna göre daha kısa ve daha az maliyetli olduğu herkesin malumudur. Haritamızda görüldüğü gibi Berlin ile İstanbul arasındaki direkt hava ulaşım hattı 1.800 km.dir. Bu hat mevcut dolambaçlı demir yollarına göre daha kısadır. 150-200 kilometrelik hızlarıyla Zeplinlerin seksen-doksan kilometre süratle hareket eden demiryolları trenlerine nispetle daha hızlı oldukları aşikârdır. Bu sürat meselesine hava yollarının kara yollarına nispetle kurulumunun daha kolay olması gibi faydaları da eklenebilir. Gerçekte 30 milyon mark sermaye ile oluşturulan şirketin Berlin-İstanbul hattında ulaşımı uçakla mı yoksa zeplinle mi yapacağı haber verilmiyorsa da bu durum teknik bir meseledir…”

Comments are closed.