Bugünkü Heybeliada Deniz Yarışları

“Bugün Heybeliada’da yapılacak büyük yarışların gerçekleşeceği alan olan adaları ve adalardan İstanbul’a kadarki mesafeyi gösterir harita.

Bugünkü yarışların odak noktası olup Heybeliada’da bulunan ve tüm okullarımızın en mükemmeli en gelişmişi ve manen ve maddeten en temizi olan Osmanlı Askeri Deniz Lisesi.

Kaç gündür yapılacağı gazetelerle duyurulan deniz yarışları, bugün Heybeliada’da gerçekleşecektir. Bu yarışları Osmanlı Donanma Cemiyeti, Bahriye Nezareti (Donanma Bakanlığı?) ile beraber düzenlemiş ve hazırlamış ve ortamın elverdiği ölçüde düzgün ve seyircinin zevkine hitap etmesi için olabildiğince gayret gösterilmiştir. Deniz yarışları, kır eğlenceleri, tiyatro vesaire gösterileri gibi eğlenmeye ve dinlenmeye bir yol bulmak için sıradan düzenlenen eğlencelere benzemez. Özellikle bizim ülkemizde deniz yarışlarının hatta tüm deniz eğlencelerinin halkı denizciliğe özendirmek noktasında daima yararı olabilir…”

 

Comments are closed.