Buhara Türklerinin Sesi

“Berlin, 13(MA)

Taşkent İktisat Derneği, Çarlık yönetiminin baskıcı idaresinin Hive ve Buhara’da dahi yürürlülükten kaldırılması için Dışişleri Bakanı Milikof’a aşağıdaki telgrafı çekmiştir:

“Büyük Rusya İmparatorluğu vatandaşlarının özgür ve bağımsız olmalarını tebrik etmekle beraber, aynı yüksek hürriyet, adalet ve eşitlik prensiplerini mağdur Buhara ve Hive halkları için de geçerli olup olmayacağını Dışişleri Bakanı sıfatıyla sizden öğrenmek istiyoruz. Büyük ve özgür Rusya’nın himayesinin altında bulunan bu bölgelerde eski baskıcı yönetimin devamı pek tabii bu yeni prensiplerle bağdaştırılamaz.”

Comments are closed.