Çalıştırılmak Üzere Kendilerine Savaş Esiri Verilenlere

“Tarım işlerinde çalıştırılmak üzere yerel yönetimler yada çiftçiler emrine verilen savaş esirleri hakkında söz konusu esirleri teslim alan makam ve kişilerin şu noktalara göre bu senenin Ocak’ından itibaren her ayın birinci günü, yazılı ve düzenli bir şekilde İstanbul Destek Hizmetleri Genel Müfettişliği’ne belirtilen hususlarda bilgi vermeleri rica olunur:

1-Ellerindeki esirlerin sayısı,

2-Esirlerin kendilerine emanet edildiği tarihten bugüne kadar içlerinde firar edenlerin olup olmadığı, eğer olduysa yakalanmaları hakkında ne yapılacağı,

3-Herhangi bir vefat gerçekleşip gerçekleşmediği, gerçekleştiyse esirin adı, nereye defnolunduğu ve defin esnasında hangi dini törenin yapıldığı.”

Comments are closed.