Çanakkale Ziyareti İzlenimlerinden

İmparator Hazretleri Arıburnu’nda

1- İmparator Hazretleri, 2 Enver Paşa, 3 Cevat Paşa, 4 Esad Paşa

İmparatoru üzerinde Mareşal üniforması, başında kabalak olduğu halde ve yanındaki erkan ile gösteren bu fotoğraf bizzat İmparatorun arzusu üzerine özel fotoğrafçımız tarafından çekilmiştir.

Çanakkale’de Hamidiye Tabyasında özel olarak hazırlanan büyük kabartma harita üzerinde imparator hazretlerine Çanakkale Muharebeleri ve 18 Mart’ta cereyan eden büyük destanı anlatırken.

Comments are closed.